u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Uwarunkowania prawne sieci Natura 2000Tryb wyznaczania obszarów Natura i zasady ich funkcjonowania ustalone są w Dyrektywie Siedliskowej UE (Dyrektywa 92/43/EWG). Zapisy dotyczące powoływania sieci obszarów ptasich istnieją w Dyrektywie Ptasiej, ale konkretne reguły dotyczące ich funkcjonowania są zawarte również w Dyrektywie Siedliskowej.

Sieć obszarów Natura 2000 (wspomniane wcześniej OSOP i SOOS) ma za zadanie ochronę tych gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych, które narażone są na wyginięcie lub zanik w granicach Unii Europejskiej. Dokładniej, ochronie polegającej na tworzeniu sieci obszarów Natura 2000 podlegają:
  • siedliska przyrodnicze wskazane w art. 1(c) Dyrektywy Siedliskowej i wymienione w aneksie I tejże dyrektywy;
  • gatunki zwierząt (poza ptakami) i roślin wskazane w art. 1(g) i wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej;
  • gatunki ptaków wskazane w art. 4(1) Dyrektywy Ptasiej i wymienione w aneksie I tejże dyrektywy;
  • gatunki ptaków wskazane w art. 4(2) Dyrektywy Ptasiej (dla których w prawodawstwie wspólnotowym nie utworzono enumeratywnej listy).
ochrona czynna
fot. Gosia Świderek
Lista typów siedlisk i gatunków zwierząt (poza ptakami) wymagających ochrony w ramach sieci Natura 2000 została przeniesiona do prawa krajowego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 maja 2005 (Dz.U. 94, poz. 795). Z kolei łączna lista gatunków ptaków wymagających ochrony w ramach sieci Natura 2000, obejmująca zarówno gatunki wskazane w art. 4(1) jak i 4(2) Dyrektywy Ptasiej stanowi załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 (Dz. U. 229, poz. 2313).

Gatunki zwierząt (z wyłączeniem ptaków) i typy siedlisk uznane za szczególnie ważne dla zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego są wskazane jako tzw. gatunki (siedliska) priorytetowe. Ich występowanie na danym obszarze oznacza bardziej restrykcyjne podejście do możliwości ewentualnej realizacji przedsięwzięć negatywnie oddziałujących na przyrodę (patrz niżej).Autorzy:
Marta Majka Wiśniewska (1972) – pracuje dla CEE Bankwatch Network przy Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje się problemami na styku infrastruktura-środowisko, w tym potencjalnymi konfliktami z obszarami sieci Natura 2000.
Przemysław Chylarecki (1963) – ornitolog, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, współzałożyciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (1991) i twórca programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (2000).

Powyższy artykuł pochodzi publikacji "U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3.

Spis artykułów:


 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.