u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Kilka słów o Naturze 2000


Projekt edukacyjny "U źródeł Natury" skierowany jest do nauczycieli realizujących treści ekologiczne zawarte w programach różnych przedmiotów, takich jak: geografia, biologia, chemia, etyka a także wszystkich osób zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną.
Strona niniejsza stanowi kompendium wiedzy o Naturze 2000 i związanych z nią problemach. Ponieważ sieć Natura 2000 jest obecna w Polsce stosunkowo krótko to wiedza na jej temat wśród uczniów, nauczycieli i ogółu społeczeństwa jest niewielka. Zarówno w programach nauczania jak i w podręcznikach dla wszystkich poziomów edukacyjnych problematyka dotycząca Natury 2000 jest bardzo słabo reprezentowana. O ile inne „tradycyjne” formy ochrony przyrody w materiałach edukacyjnych dla uczniów i w pomocach dla nauczycieli są uwzględniane, to tematyka Natury 2000 jest ledwo sygnalizowana lub zupełnie nieobecna. Z obserwacji wynika, że również wiedza nauczycieli w tym zakresie jest raczej niewystarczająca. Stąd konieczne wydaje nam się przekazanie podstawowej wiedzy na temat tego czym jest sieć Natura 2000, w jakim celu została utworzona, jakie obszary mogą i powinny wejść w jej skład, czym Natura 2000 różni się od pozostałych form ochrony przyrody w Polsce. Równie ważnym tematem jest sposób wdrażania Natury 2000 w Polsce i jej zasięg. Niezbędne wydaje się także opisanie wpływu jaki ma włączenie terenu do sieci Natura 2000, warto zastanowić się czy jest to szansa czy też zagrożenie dla rozwoju lokalnego? Staraliśmy się tutaj odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania i tym samym dać podstawę merytoryczną do realizacji w szkołach zajęć z wykorzystaniem mapy oraz opracowanych na potrzeby projektu scenariuszy lekcji wraz z kartami pracy.


Poniższe artykuły pochodzą z dwóch publikacji wydanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w ramach programu edukacyjnego "U źródeł natury":
"U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3
"Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7.


"U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli" - pobierz całą publikację pdf

"Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli" - pobierz całą publikację pdf cz.1, pdf cz.2.


 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację




Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.




Partnerzy programu:


.

.



Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.