u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Specyfika ochrony w ramach sieci Natura 2000


Natura 2000 jest wciąż nową formą ochrony przyrody w prawodawstwie polskim. W porównaniu z innymi krajowymi formami obszarowej ochrony (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu), jej zasadnicza odmienność daje się podsumować w czterech punktach.
 • Zdefiniowany docelowy stan chronionych obiektów.
  Natura 2000 zakłada, że celem jest utrzymanie, przy pomocy działań aktywnych i prewencyjnych, korzystnego statusu ochronnego gatunków i siedlisk dla ochrony których powołano dany obszar. Chodzi zatem nie tyle o prowadzenie działań ochronnych, co o skuteczną ochronę.
 • Osiąganie docelowego stanu jest usankcjonowane prawnie i podlega społecznej ocenie.
  Utrzymanie korzystnego statusu ochronnego siedlisk i gatunków jest prawnym obowiązkiem kompetentnych organów administracji. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku może być przedmiotem skargi złożonej przez obywateli lub organizacje pozarządowe do organów sądowych, w ostatecznej instancji również wspólnotowych.
 • Istnienie dedykowanych strumieni finansowania wspierających Naturę 2000.
  Ochrona przyrody w granicach sieci Natura 2000 stanowi przedmiot wsparcia finansowego UE. Istnieje szereg wspólnotowych narzędzi finansowych, których wykorzystanie jest ograniczone do obszarów Natura 2000, względnie, w których przypadku status obszaru o znaczeniu wspólnotowym stanowi dodatkowy atut ułatwiający uzyskanie dofinansowania lub jego zwiększenie.
 • Szansa na integrację ochrony przyrody z rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności.
  Natura 2000 – dokładnie odwrotnie niż to głoszą obiegowe opinie panujące w Polsce – pozwala chronić przyrodę bez potrzeby znaczących modyfikacji w dotychczasowych sposobach gospodarowania, a także pozwala na uzyskanie dodatkowych funduszy, ukierunkowanych na zrównoważony rozwój lokalnych społeczności. Stwarza to unikatową szansę na pogodzenie interesów ekonomicznych z wymogami ochrony przyrody i rozwój regionu oparty na zyskach ze sprzedaży usług turystycznych i promocji unikatowego produktu jakim jest cenna przyroda.Autorzy:
Marta Majka Wiśniewska (1972) – pracuje dla CEE Bankwatch Network przy Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje się problemami na styku infrastruktura-środowisko, w tym potencjalnymi konfliktami z obszarami sieci Natura 2000.
Przemysław Chylarecki (1963) – ornitolog, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, współzałożyciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (1991) i twórca programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (2000).

Powyższy artykuł pochodzi publikacji "U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3.

Spis artykułów:
 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.