u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Program edukacyjny "U źródeł Natury" był realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" od stycznia 2009 roku. Program składał się z trzech projektów realizowanych równolegle:

U źródeł Natury - Pakiet edukacyjny: NATURA 2000 i inne formy ochrony przyrody

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska. Projekt obejmuje wydanie i rozdystrybuowanie dwustronnej ściennej mapy Polski w skali 1 : 550 000. Strona pierwsza to mapa ochrony środowiska - Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, a na stronie drugiej znajdzie się katalog zdjęć gatunków chronionych objętych programem Natura 2000. Dodatkowo powstanie broszura ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli, która będzie rodzajem podręcznika użytkowania pakietu edukacyjnego. Zawierać będzie opis pakietu edukacyjnego i sposobu jego wykorzystania w nauczaniu młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polsce i Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”. Planujemy także przeprowadzić działania edukacyjne bezpośrednio w szkołach mające na celu zwiększenie stanu wiedzy nt. sieci "Natura 2000". Wraz z mapą i broszurą szkoły gimnazjalne do których skierowany jest projekt zaproszenie dla nauczycieli na szkolenia związane z planowanymi działaniami aktywizującymi dla uczniów. Zadaniem szkół które przystąpią do aktywnego udziału w projekcie będzie zorganizowanie szkolnej wystawy, składającej się z 10 plakatów. Po wystawie oprowadzać będzie przeszkolona grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie zorganizują także inne wydarzenia np. debatę, apel, projekcję filmu, dyskusję, napiszą artykuł do gazetki szkolnej a nawet do lokalnej gazety, podejmą działania na rzecz ochrony przyrody w swojej okolicy, zorganizują wycieczkę do obszarów objętych "Naturą 2000".

U źródeł Natury - Edukacja ekologiczna Natura 2000

Kontynuacja projektu "Pakiet edukacyjny: NATURA 2000 i inne formy ochrony przyrody" tym razem jednak działania skierowane są do szkół średnich. Projekt obejmuje wydanie i bezpłatne rozdystrybuowanie do szkół średnich dwustronnej ściennej mapy Polski w skali 1 : 550 000. Strona pierwsza to mapa ochrony środowiska - Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, a na stronie drugiej znajdzie się katalog zdjęć gatunków chronionych objętych programem Natura 2000. Wraz z mapą do szkół trafi broszura z materiałami informacyjnymi nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” oraz scenariuszami zajęć. Ponadto odbędą się szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów.

U źródeł Natury - Wpadnij w sieć (Natura 2000)

Celem projektu było podniesienie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów w zakresie form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem tematyki programu Natura 2000. Projekt rozpoczyna się w październiku 2009 roku i realizowany będzie w trzech etapach. W pierwszym etapie przeprowadzone zostanie badania wiedzy i postaw obejmujące uczniów i nauczycieli oraz studentów. Na podstawie wyników ankiet opracowane wszelkie materiały. Drugi etap – wdrożeniowy obejmie szkolenia dla nauczycieli i studentów, a następnie warsztaty w szkołach i przygotuje uczniów do podjęcia samodzielnych działań. Uczniowie w zespołach roboczych przy wsparciu przeszkolonych studentów będą poznawać i promować obszary chronione w najbliższej okolicy. Ostatni etap projektu ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. Natury 2000 oraz ukazanie możliwości podjęcia w szkole działań na rzecz promocji obszarów chronionych najbliższej okolicy. Etap ten rozpocznie się ewaluacją ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji materiałów. Zaktualizowane materiały w formie broszury dla nauczycieli i uczniów zostaną wydrukowane, a następnie rozdystrybuowane podczas szkoleń dla nauczycieli nie biorących udziału w realizacji projektu.


Organizator projektu:

zrodla Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" od 25 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą i obywatelską. Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla młodzieży, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne.
Nasze działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej. Pracujemy głównie w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do sytuacji, zapotrzebowania jak i obowiązującej podstawy programowej. Opracowujemy są własne materiały dydaktyczne w postaci gier, zabaw, kart pracy.
Nasza oferta obejmuje ponad sześćdziesiąt tytułów warsztatów dla dzieci i młodzieży realizowanych zarówno w naszym ośrodku w Łodzi przy ul. Zielonej 27, w szkołach w Łodzi, Warszawie i Krakowie oraz w terenie, organizujemy także "Bardzo Zielone Szkoły" dla szkół z całej Polski - są to 5-dniowe wycieczki z intensywnym programem edukacji ekologicznej i przyrodniczej prowadzone przez doświadczonych trenerów w 10 miejscach kraju.


 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.