u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Identyfikacja obszarów Natura 2000


Wyznaczanie obszarów Natura 2000 odbywa się w oparciu o najlepszą istniejącą naukową wiedzę o występowaniu i liczebności zagrożonych gatunków i siedlisk. Inne przesłanki – poza faktem, iż jest to obszar licznego występowania rzadkich gatunków lub siedlisk – nie mają istotnego znaczenia przy wyznaczaniu obszarów Natura 2000. Uwarunkowania ekonomiczne lub społeczne nie mogą więc być argumentem uniemożliwiającym objęcie danego terenu ochroną jako obszar Natura 2000.

Ocena, czy dany teren stanowi miejsce szczególnie licznego występowania zagrożonych gatunków i siedlisk ma charakter ekspercki i w dużej mierze ilościowy. Szczególnie dobrze rozwinięty system kryteriów wyznaczania miejsc o kluczowym znaczeniu dla ochrony ginących gatunków istnieje w przypadku ostoi ptasich (OSOP). OSOP wskazywane są w oparciu o sześć różnych kryteriów, z których wszystkie mają wymierny, ilościowy charakter – np. występowanie na danym terenie przynajmniej 1% populacji biogeograficznej określonego gatunku ptaka czy fakt, że teren stanowi jedno z 10 najważniejszych krajowych lęgowisk gatunku zagrożonego wymarciem [1]. W przypadku specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS) wyznaczanie obszarów odwołuje się do całej gamy kryteriów obejmujących m.in. reprezentatywność, względną powierzchnię, stan zachowania struktury i funkcji (jak to ma miejsce w przypadku siedlisk) oraz liczebność, stan zachowania siedliska (w przypadku gatunków). Dodatkowo branych jest pod uwagę szereg aspektów, warunkujących objęcie ochroną najważniejszych miejsc występowania gatunku lub siedliska w granicach kraju. Miejsca te powinny łącznie podtrzymywać przynajmniej 20-30% populacji gatunku lub obszaru występowania siedliska w Polsce [2]. Proces wyznaczania SOOS jest dwustopniowy – pierwotne propozycje kraju członkowskiego weryfikowane są później pod kątem zapewnienia odpowiedniej spójności sieci w skali kontynentalnej. Ostateczne wyznaczanie sieci SOOS jest przedmiotem prac panelów eksperckich powoływanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. seminariów biogeograficznych [3].

Schemat tworzenia obszarów ptasich i siedliskowych
Rys. Schemat tworzenia obszarów ptasich i siedliskowych

[1] Patrz: Sidło PO, Błaszkowska B & Chylarecki P (red.) 2004. „Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce”. OTOP, Warszawa.
[2] Patrz: Makomaska-Juchiewicz M, Tworek S & Cierlik G 2003. „O kryteriach typowania Specjalnych Obszarów Ochrony”, ss. 41-58 w: Makomaska-Juchiewicz M & Tworek S (red.) „Ekologiczna sieć natura 2000: Problem czy szansa”. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
[3] Do września 2006 roku Polska wyznaczyła OSOP na 7% a SOOS – na 4% powierzchni lądowej kraju, co lokowało ją na jednym z ostatnich miejsc w UEAutorzy:
Marta Majka Wiśniewska (1972) – pracuje dla CEE Bankwatch Network przy Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje się problemami na styku infrastruktura-środowisko, w tym potencjalnymi konfliktami z obszarami sieci Natura 2000.
Przemysław Chylarecki (1963) – ornitolog, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, współzałożyciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (1991) i twórca programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (2000).

Powyższy artykuł pochodzi publikacji "U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3.

Spis artykułów:
 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.