u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Gatunki będące przedmiotem zainteresowania WspólnotyObjaśnienie:
* Gatunek o znaczeniu priorytetowym.
Gatunki zwierząt, z wyjątkiem gatunków ptaków, w tym gatunki zwierząt o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

SSAKI MAMMALIA
1 bóbr europejski Castor fiber
2 darniówka tatrzańska Microtus tatricus
3 foka pospolita Phoca vitulina
4 foka szara Halichoerus grypus
5 kozica* Rupicapra rupicapra tatrica*
6 mopek Barbastella barbastellus
7 morświn Phocoena phocoena
8 nerpa Phoca hispida bottnica
9 niedźwiedź brunatny* Ursus arctos*
10 nocek Bechsteina Myotis bechsteini
11 nocek duży Myotis myotis
12 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
13 nocek orzęsiony Myotis emarginatus
14 podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum
15 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
16 ryś Lynx lynx
17 smużka stepowa Sicista subtilis
18 suseł moręgowany Spermophilus citellus
19 suseł perełkowany* Spermophilus suslicus*
20 świstak* Marmota marmota latirostris*
21 tchórz stepowy Mustela eversmannii
22 wilk* Canis lupus*
23 wydra Lutra lutra
24 żubr* Bison bonasus*

GADY REPTILIA
1 żółw błotny Emys orbicularis

PŁAZY AMPHIBIA
1 kumak górski Bombina variegata
2 kumak nizinny Bombina bombina
3 traszka grzebieniasta Triturus cristatus
4 traszka karpacka Triturus montandoni

RYBY I KRĄGŁOUSTE PISCES ET CYCLOSTOMATA
1 aloza Alosa alosa
2 boleń Aspius aspius
3 brzanka Barbus peloponnesius
4 ciosa Pelecus cultratus
5 głowacica Hucho hucho
6 głowacz białopłetwy Cottus gobio
7 jesiotr zachodni Acipenser sturio
8 kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus
9 kiełb Kesslera Gobio kessleri
10 koza Cobitis taenia
11 koza złotawa Sabanejewia aurata
12 łosoś atlantycki Salmo salar
13 minóg morski Petromyzon marinus
14 minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
15 minóg strumieniowy Lampetra planeri
16 minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
17 parposz Alosa fallax
18 piskorz Misgurnus fossilis
19 różanka Rhodeus sericeus amarus
20 strzebla przekopowa Phoxinus percnurus

BEZKRĘGOWCE INVERTEBRATA
1 barczatka kataks Eriogaster catax
2 biegacz urozmaicony Carabus variolosus
3 biegacz Zawadzkiego Carabus zawadszkii
4 bogatek wspaniały Buprestis splendens
5 czerwończyk fioletek Lycaena helle
6 czerwończyk nieparek Lycaena dispar
7 jelonek rogacz Lucanus cervus
8 konarek tajgowy* Phryganophilus ruficollis*
9 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
10 krasopani hera* Callimorpha quadripunctaria*
11 kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus
12 ksylomka strix* Xylomoia strix*
13 łątka ozdobna Coenagrion ornatum
14 modraszek eroides Polyommatus eroides
15 modraszek nausitous Maculinea nausithous
16 modraszek telejus Maculinea teleius
17 nadobnica alpejska* Rosalia alpina*
18 pachnica dębowa* Osmoderma eremita*
19 pilnicznik fiołkowy Limoniscus violaceus
20 pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus
21 poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
22 poczwarówka zmienna Vertigo genesii
23 poczwarówka zwężona Vertigo angustior
24 pogrzybnica Oxyporus mannerheimii
25 ponurek Schneidera Boros schneideri
26 przeplatka aurina Euphydryas aurinia
27 przeplatka maturna Hypodryas maturna
28 rozmiazg kolweński Pytho kolwensis
29 sichrawa karpacka* Pseudogaurotina excellens*
30 skójka gruboskorupowa Unio crassus
31 skójka perłorodna Margaritifera margaritifera
32 strzępotek edypus Coenonympha oedippus
33 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone
34 ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
35 średzinka Mesosa myops
36 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
37 zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus
38 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
39 zatoczek łamliwy Anisus vorticulus
40 zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus


Gatunki roślin, w tym gatunki roślin o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

1 aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa
2 bezlist okrywkowy Buxbaumia viridis
3 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia
4 dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia
5 dzwonek karkonoski* Campanula bohemica*
6 dzwonek piłkowany* Campanula serrata*
7 elisma wodna Luronium natans
8 gnidosz sudecki* Pedicularis sudetica*
9 goryczuszka czeska* Gentianella bohemica*
10 goździk lśniący* Dianthus nitidus*
11 jezierza giętka Najas flexilis
12 języczka syberyjska Ligularia sibirica
13 kaldesia dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia
14 leniec bezpodkwiatkowy Thesium ehracteatum
15 lipiennik Loesela Liparis loeselii
16 lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora)
17 marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia
18 mieczyk błotny Gladiolus paluster
19 obuwik pospolity Cypripedium calceolus
20 parzęchlin długoszczecinowy Meesia longiseta
21 podejźrzon pojedynczy Botrychium simplex
22 ponikło kraińskie Eleocharis carniolica
23 przytulia krakowska Galium cracoviense
24 przytulia sudecka* Galium sudeticum*
25 pszonak pieniński* Erysimum pieninicum*
26 różanecznik żółty Rhododendron luteum
27 rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa
28 sasanka otwarta Pulsatilla patens
29 sasanka słowacka* Pulsatilla slavica*
30 selery błotne Apium repens
31 sierpik różnolistny* Serratula lycopifolia*
32 sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus
33 skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus
34 starodub łąkowy Angelica palustris (Ostericum palustre)
35 szurpek Rogera Orthotrichum rogeri
36 tocja karpacka Tozzia carpatica
37 tojad morawski Aconitum firmum ssp. moravicum
38 warzucha polska* Cochlearia polonica*
39 warzucha tatrzańska* Cochlearia tatrae*
40 widłoząb zielony Dicranum viride
41 włosocień cienisty Trichomanes speciosum
42 zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum
43 moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) Dichelyma capillaceum
44 żmijowiec czerwony Echium russicum
Powyższy artykuł pochodzi publikacji "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7.

Spis artykułów:
 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.