u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Scenariusze


Zamieszczone poniżej scenariusze pochodzą następujących publikacji:

"U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", wyd. ODE Źródła, Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3. Autorzy scenariuszy: Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki. Konsultacje merytoryczne i redakcja: Gosia Świderek.
Publikacja wraz ze ścienną mapą Polski w skali 1:550 000 tworzy pakiet edukacyjny dla gimnazjów (pakiet jesienią 2009 był nieodpłatnie dystrybuowany do wszystkich gimnazjów w Polsce).

"Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", wyd. ODE Źródła, Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7. Autorzy scenariuszy: Gosia Świderek, Ola Bogusiak, Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki. Redakcja: Gosia Świderek.
Publikacja wraz ze ścienną mapą Polski w skali 1:550 000 tworzy pakiet edukacyjny dla gimnazjów (pakiet zimą 2009 był nieodpłatnie dystrybuowany do liceów w 7 województwach kraju).

Materiały edukacyjne zgromadzone na tej stronie skierowane są do nauczycieli realizujących treści ekologiczne zawarte w programach różnych przedmiotów, takich jak: geografia, biologia, chemia, etyka a także wszystkich osób zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną.
Podstawę merytoryczną do prowadzenia zajęć stanowią materiały artykuły zgromadzone w dziale "O Naturze 2000", który stanowi swoiste kompendium wiedzy o Naturze 2000 i związanych z nią problemach.

Scenariusze powstały z myślą o uczniach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konspekty zostały opracowane w taki sposób, by podczas zajęć nauczyciel wykorzystywał różnorodne metody pracy, oprócz pracy z mapą także gry i zabawy edukacyjne, zadania plastyczne, elementy parateatralne, które uczynią treści zajęć bardziej przystępnymi i ciekawszymi dla uczniów, pozwolą na zaangażowanie i aktywizację wszystkich uczestników, będą sprzyjać kreatywnemu myśleniu. Staraliśmy się zaproponować zajęcia możliwie najbardziej interaktywne, zapewniające pełen udział uczniów.

Scenariusze są tylko naszą propozycją tego, w jaki sposób można mówić młodzieży o Naturze 2000, zachęcamy do ich modyfikacji i dostosowania do możliwości czasowych, poziomu wiedzy i zaangażowania uczniów. Do większości scenariuszy powstały karty pracy (do pobrania w plikach pdf przy kolejnych scenariuszach).

To leży w mojej naturze – Ola Bogusiak
Cel zajęć: Wzbudzenie pogłębionej refleksji na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka i osobistej odpowiedzialności za stan środowiska.

Historia ochrony przyrody – Gosia Świderek
Cel zajęć: zapoznanie z historią, motywami i celami ochrony przyrody na przestrzeni wieków.

O formach ochrony przyrody w Polsce – Gosia Świderek, współpraca Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki
Cel zajęć: zapoznanie uczniów z systemem ochrony przyrody w Polsce (dla licealistów).

Różne Strony Ochrony – Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, współpraca Gosia Świderek
Cel zajęć: Zapoznanie uczniów z systemem ochrony przyrody w Polsce (dla gimnazjalistów).

Nasza Mapa Natury – Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, współpraca Gosia Świderek
Cel zajęć: Zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczymi regionu, w którym żyją oraz z europejską siecią ochrony przyrody NATURA 2000.

Wszystko, czego nie wiecie o Naturze 2000 – Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, współpraca Gosia Świderek
Cel zajęć: Przeprowadzenie przez uczniów badania dotyczącego rozpoznawalności sieci Natura 2000 przez mieszkańców ich rejonu.

Drogi do porozumienia – Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, współpraca Gosia Świderek
Cel zajęć: Zapoznanie uczniów z zasadami gospodarowania i użytkowania obszarów chronionych Natura 2000.

Naturalna reklama – Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, współpraca Gosia Świderek
Cel zajęć: Zapoznanie uczniów z technikami komunikacji stosowanymi w kampaniach reklamowych poprzez przygotowanie kampanii promocyjnej Natury 2000 a także wyrobienie krytycznego spojrzenia uczniów na reklamy .

Głowa do góry, czyli ptakiem do Europy – Monika Szyrmer, Krzysztof Smolnicki, współpraca Gosia Świderek
Cel zajęć: Uświadomienie uczniom konieczności międzynarodowych działań na rzecz ochrony przyrody. Rozwijanie umiejętności obserwacji ptaków w środowisku naturalnym.

O ekologach, Naturze 2000 i Rospudzie – Gosia Świderek
Cel zajęć: uświadomienie młodzieży, jak istotne w ochronie przyrody jest działanie organizacji pozarządowych oraz zapoznanie ze specyfiką organizacji pozarządowych.

Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku – Gosia Świderek
Cel zajęć: zapoznanie uczniów z zagrożeniami przyrody bałtyckiej oraz inicjatywami na rzecz jej ochrony.

Turystyka masowa czy zrównoważona? – Gosia Świderek
Cel zajęć: zwrócenie uwagi uczniów, jako potencjalnych turystów, na wpływ rozwoju turystyki na przyrodę na obszarach chronionych.

pdf Cała publikacja "U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli" do pobrania

pdf Komplet scenariuszy z publikacji "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli" do pobraniaCreative Commons License
Te utwory są dostępne na licencji Creative Commons "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska". Scenariusze wraz z kartami pracy wolno kopiować i rozpowszechniać w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania ich źródła i autorstwa.
 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.