u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania WspólnotySiedliska przyrodnicze w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej i Ustawy o ochronie przyrody są to „obszary lądowe lub wodne, naturalne, półnaturalne lub antropogeniczne, wyodrębnione w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne”. Jest to nowy termin prawny wprowadzony w związku z programem Natura 2000 i często mylnie rozumiany. Często jest mylony z pojęciem „siedlisko” w znaczeniu przyjęty w ekologii, tj. biotop określonego gatunku, zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych) tworzący warunki rozwoju danego organizmu lub ekosystemu.
Siedlisko przyrodnicze zaś to pojęcie zbliżone do biocenozy czy ekosystemu obejmującego jakąś określoną przestrzeń. Ochrona siedliska przyrodniczego to holistyczna ochrona danego typu ekosystemu, wszystkich jego elementów biotycznych i abiotycznych (a nie tylko ochrona siedliska w znaczeniu ekologicznym czyli np. warunków wodnych czy gleby).

Szczególne znaczenie mają siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (tj. siedliska o znaczeniu wspólnotowym), które występują na terenie państw UE i:
są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub
mają niewielki obszar występowania w wyniku regresji lub uwarunkowań naturalnych, lub
są doskonałymi przykładami cech typowych dla regionów biogeograficznych, na obszarze których leżą kraje Wspólnoty Europejskiej.

Wśród siedlisk o znaczeniu wspólnotowym wyróżnia się dodatkowo tzw. siedliska priorytetowe (typy siedlisk o znaczeniu priorytetowym), których ochrona jest mocniejsza. Są to siedliska, których zasięgi w całości lub większej części mieszczą się na terenie UE, co oznacza, że jeśli nie przetrwają na terenie UE, to znikną całkiem z powierzchni ziemi, a więc kraje członkowskie muszą podejmować właściwe działania ochronne (to samo dotyczy gatunków priorytetowych).

W krajach Unii Europejskiej obecnie występuje 218 typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, w tym 71 priorytetowych. Z tej liczby na terenie Polski zidentyfikowano dotąd 76 typów, w tym 15 priorytetowych:

1150 zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1340 śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary
2130 nadmorskie wydmy szare
2140 nadmorskie wrzosowiska bażynowe
6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
6210 murawy kserotermiczne z istotnymi stanowiskami storczyków
6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
7210 torfowiska nakredowe
7220 źródliska wapienne
8160 podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne
9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach
91D0 bory i lasy bagienne
91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
9110 ciepłolubne dąbrowyPowyższy artykuł pochodzi publikacji "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7.

Spis artykułów:
 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.