u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

Natura 2000 w Polsce


W Polsce program Natura 2000 oficjalnie jest obecny od 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Jednak prace przygotowawcze, polegające głównie na przygotowaniu list obszarów spełniających kryteria Sieci, rozpoczęły się znacznie wcześniej.
W 2004 roku uchwalona została, uwzględniająca prawo wspólnotowe w tym zakresie, Ustawa o ochronie przyrody, która wraz ze stosownymi rozporządzeniami oraz prawodawstwem związanym z ocenami oddziaływania na środowisko, stanowi podstawę dla tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce. Zgodnie z Ustawą minister środowiska wyznacza obszary specjalnej ochrony ptaków a listę tych obszarów przekazuje Komisji Europejskiej, zaś specjalne obszary ochrony siedlisk minister wyznacza po uzgodnieniu z Komisją Europejską.
Proces tworzenia sieci obszarów Natura 2000 w Polsce przebiega od początku z pewnymi trudnościami. Autorzy pierwszej koncepcji sieci w Polsce zakładali, że ostoje zajmą kilkanaście % powierzchni kraju. Niestety ze względów pozamerytorycznych (głównie politycznych) Rząd przekazał Komisji Europejskiej znaczenie okrojoną listę obszarów siedliskowych, również obszarów ptasich zostało wyznaczonych mniej niż planowano. W tej sytuacji, w trosce o przyrodę i prawidłowe wdrażanie prawa Unii Europejskiej, eksperci wraz z organizacjami pozarządowymi przygotowali propozycję uzupełnienia sieci Natura 2000 (tzw. Shadow List).

Shadow List

Shadow List (lista cieni) jest odpowiedzią organizacji pozarządowych na niewystarczające działania rządu w sprawie obejmowania ochroną w postaci sieci Natura 2000 obszarów o istotnych wartościach przyrodniczych. Jest to lista obszarów, które wg przyrodników powinny być włączone do sieci Natura 2000.
Pierwsza Shadow List obszarów siedliskowych w Polsce została opublikowana w grudniu 2004, jej twórcami byli Klub Przyrodników, WWF oraz PTOP „Salamandra”. Lista była aktualizowana jeszcze wiosną 2006 r., a następnie zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w kwietniu 2008 roku. Ta ostatnia lista 365 obszarów o powierzchni 11 296 km2 oraz modyfikację ich granic 63 obszarów. Gdyby wszystkie proponowane obszary zostały zaakceptowane, wówczas powierzchnia obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce wyniosłaby ok. 11,74% terytorium kraju (średnia unijna wynosi 13,2%, stan obecny w Polsce to 8,08 %).
Aktualna Shadow List jest dostępna na stronie Klubu Przyrodników: http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/


Lista obszarów Natura 2000 była i jest, pod naciskiem Komisji Europejskiej, poszerzana o nowe obszary. Do chwili obecnej ustanowiono w drodze rozporządzenia 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Komisja Europejska zatwierdziła już 364 specjalne obszary ochrony siedlisk, kolejne 459 obszarów (i liczne korekty granic obszarów już zatwierdzonych) zostało w październiku 2009 zgłoszonych do Komisji przez Radę Ministrów. Obecnie ochronie podlegają więc 823 SOOS, zajmujące 11,05% lądowej powierzchni kraju. OSOP W Polsce program Natura 2000 oficjalnie jest obecny od 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Jednak prace przygotowawcze, polegające głównie na przygotowaniu list obszarów spełniających kryteria Sieci, rozpoczęły się znacznie wcześniej.


Autorzy:
Marta Majka Wiśniewska (1972) – pracuje dla CEE Bankwatch Network przy Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje się problemami na styku infrastruktura-środowisko, w tym potencjalnymi konfliktami z obszarami sieci Natura 2000.
Przemysław Chylarecki (1963) – ornitolog, pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, współzałożyciel Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (1991) i twórca programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (2000).

Powyższy artykuł pochodzi publikacji "U źródeł Natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-3-3.

Spis artykułów:
 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.