u źródeł natury
STRONA GŁÓWNA | O NATURZE 2000 | MAPA | SCENARIUSZE ZAJĘĆ | LINKI | O PROGRAMIE U ŹRÓDEŁ NATURY | O ŹRÓDŁACH

 

HISTORIA OCHRONY PRZYRODYCel zajęć: zapoznanie z historią, motywami i celami ochrony przyrody na przestrzeni wieków.

Cele operacyjne:
Uczeń:
  • omawia znaczenie przyrody dla człowieka,
  • wymienia motywy ochrony przyrody,
  • wyjaśnia różnice pomiędzy ochroną przyrody a ochroną środowiska,
  • zna podstawowe formy ochrony przyrody,
  • zna wybrane fakty z historii ochrony przyrody i potrafi umiejscowić je w czasie,
  • wymienia co najmniej sześć form ochrony przyrody występujących w Polsce, potrafi podać ich przykłady,
  • korzysta z różnych źródeł w celu znalezienia informacji o ochronie przyrody,
  • wyszukuje informacje z czytanego tekstu o dziejach ochrony przyrody,
  • zaznacza wydarzenia z zakresu ochrony przyrody na osi czasu.
Środki: powielony w kliku egzemplarzach załącznik nr 1, załącznik nr 2 – karta ze znakami graficznymi (w kieszeni okładki), wycięte z czasopism ilustracje roślin i zwierząt chronionych, kolorowe karteczki, papier w rolce lub sklejony z arkuszy (szerokość co najmniej 20 cm, długość min. 5 m), miarka, mazaki, klej, nożyczki a także przewodniki turystyczne i do rozpoznawania gatunków.

Czas trwania: w zależności od możliwości czasowych i precyzji wykonania zadania głównego 1 lub 2 godziny lekcyjne.

Miejsce zajęć: sala lekcyjna, optymalnie z dostępem do Internetu.

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne


Przebieg zajęć:

Zajęcia rozpocznij od pytania pobudzającego kreatywność i ciekawość – od kiedy ludzie chronią przyrodę, jakie były pierwsze przejawy ochrony przyrody, jakie były dawne motywy ochrony przyrody. W razie potrzeby uzupełnij wypowiedzi uczniów. Porozmawiajcie o świętych gajach, świętych drzewach, uroczyskach i innych miejscach czczonych i świętych, a dzięki temu chronionych, miejsca takie spotykane są w kulturach wszystkich kontynentów i w wielu regionach także dzisiaj. Zapiszcie na tablicy przyczyny (motywy) tej pierwszej formy ochrony przyrody, tj. strach przed siłami natury oraz wierzenia. Poproś uczniów, by wymienili inne motywy ochrony przyrody wraz z przykładami konkretnych działań, zapiszcie je na tablicy (np. względy gospodarcze, naukowe, estetyczne, etyczne, patriotyczne, społeczne).

Poproś uczniów, aby zapoznali się z tekstem z załącznika nr 1, a następnie, by wykorzystując informacje w nim zawarte oraz ilustracje z załącznika nr 2, ilustracje z czasopism, własne rysunki, wiedzę z przewodników oraz innych źródeł w Internecie, stworzyli na długim pasie papieru kalendarium ochrony przyrody. Poproś uczniów, aby wyszukali informacji nt. ochrony przyrody w najbliższej okolicy (kiedy powstały parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty w waszej okolicy, kiedy powstała lokalna organizacja ekologiczna itp.).

Aby praca przebiegała sprawnie można podzielić uczniów zadaniowo (np. grupa, która nanosi wydarzenia na oś czasu, grupa ilustratorów, grupa uczniów wyszukujących dodatkowe informacje) lub pod względem okresu, którym się zajmują (należy wówczas załącznik nr 1 rozciąć na odpowiednią ilość części lub na jego kopiach zaznaczyć okres, którym dana grupa ma się zająć). Zwróć uwagę uczniów, by najpierw przygotowali oś czasu z podziałem na wieki czy dziesięciolecia, a dopiero później zaczęli nanosić konkretne wydarzenia. Możesz zasugerować uczniom, by, obok wydarzeń związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), nanieśli także znane wydarzenia historyczne (najlepiej w formie graficznej) tak, aby już na pierwszy rzut oka można było zorientować się, w jaki sposób rozwijała się idea ochrony przyrody i kiedy miały miejsce najważniejsze wydarzenia.

Po zakończeniu pracy i omówieniu można ją wyeksponować w sali lekcyjnej lub na korytarzu, tak, by wiadomości tam zapisane się utrwalały oraz by inni uczniowie mogli się z nimi zapoznać. Zwróć uwagę na różnorodność działań i inicjatyw na rzecz środowiska w ostatnim stuleciu. Poproś, aby uczniowie przedyskutowali, czy wynika to z coraz większej degradacji środowiska, czy też z coraz większej wiedzy i dostrzegania walorów przyrody wśród ludzi.

Na podsumowanie zajęć uzupełnijcie wspólnie listę motywów ochrony przyrody. Porozmawiaj z młodzieżą, czym różni się ochrona przyrody od ochrony środowiska.

Literatura dodatkowa:
Romuald Olaczek, Przyroda Polski pod ochroną, Warszawa 1998.Pobierz:
  • załącznik nr 1 do scenariusza pdfScenariusz pochodzi z książki "Taką mamy naturę. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody. Materiały dla nauczycieli", wyd. ODE Źródła, Łódź 2009, ISBN: 978-83-928246-5-7.


Creative Commons License Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska" . Można go rozpowszechniać w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania ich źródła i autorstwa.


Scenariusze


To leży w mojej naturze – O. Bogusiak
Historia ochrony przyrody – G. Świderek
O formach ochrony przyrody w Polsce – G. Świderek, współpraca M. Szyrmer, K. Smolnicki
Różne Strony Ochrony – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Nasza Mapa Natury – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Wszystko, czego nie wiecie o Naturze 2000 – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Drogi do porozumienia – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Naturalna reklama – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
Głowa do góry, czyli ptakiem do Europy – M. Szyrmer, K. Smolnicki, współpraca G. Świderek
O ekologach, Naturze 2000 i Rospudzie – G. Świderek
Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku – G. Świderek
Turystyka masowa czy zrównoważona? – G. Świderek

 
 
.
 
U źródeł Natury

Witamy na archiwalnej (2009) stronie projektu
„U źródeł Natury”, którego głównym celem było zapoznanie uczniów i nauczycieli z problematyką programu NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony środowiska.


PAKIET DLA GIMANZJÓW

PAKIET DLA LICEÓW

 

logo źródła

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org
www.zrodla.org


1,5% podatku na zieloną edukację
Sponsorzy programu:


logo NFOSiGW
Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Partnerzy programu:


.

.Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.